View Larger Map


Address of the Student residence is 7/3, Zenitchikov ul. (near Komsomolskayalskaya sq.)
Metro station: «Kirovsky zavod».